Nerd Revolution!

Ah, ah! provate a dirgli che è un Nerd di merda...